Masmaganda pa ang fortune cookie na may masamang fortune.

Keysa sa fortune cookie na walang papel man lang... dahil parang wala kang ka fortune-fortune.

No comments

Powered by Blogger.