Magsalita ng mabagal

...mashalata ang pagkabulol.

No comments:

Post a Comment