Ang sa baboy ay sa baboy, ang sa unggoy ay sa unggoy.

Pero may mga taong sadyang napagsasama pagiging unggoy at baboy. Ang tawag dun, babunggoy.

No comments

Powered by Blogger.