Mahirap saluhin ang papel

...na palipad-lipad pababa mula sa penthouse ng hotel.

No comments:

Post a Comment