Ang kabaligtaran ng sanga...

... ay agnas. Wala lang.

No comments:

Post a Comment