Ang kabaligtaran ng sanga...

... ay agnas. Wala lang.

No comments

Powered by Blogger.