Kawayan na kumakaway

...kung tulay, nakahihimatay.

No comments:

Post a Comment