Kawayan na kumakaway

...kung tulay, nakahihimatay.

No comments

Powered by Blogger.