Walang corn sa corned beef. Walang dog sa hotdog.

Walang pusa sa pusakal. Walang bibi sa bibingka.

No comments:

Post a Comment