Ang pagsubok kung isang lalake ay bading,

... ay sa tawa ng kiliti.

No comments:

Post a Comment