Kung ano ang galing sayo, siya ring babalik sayo.

Subukan mong bumahing nang pataas.

No comments:

Post a Comment