Kapag pandak, iwasang magmadre...

...baka mapagkamalang penguin.

No comments

Powered by Blogger.