Walang trapik trapik

...sa malakas sa wangwang.

No comments:

Post a Comment