Kung gusto mo ng itlog na pula...

... kamutin mo.

No comments:

Post a Comment