Kung gusto mo ng itlog na pula...

... kamutin mo.

No comments

Powered by Blogger.