Ang kinilaw...

...ay short for kinilig na kalabaw.

No comments

Powered by Blogger.