Kung ang nickname ay palayaw...

...ang long nickname ay laki sa layaw ?

No comments:

Post a Comment