Ang pagkaing pasta...

...ay hilig ng mga dentista.

No comments

Powered by Blogger.