Bagay-bulag

...ang tawag sa blind item sa tagalog.

No comments:

Post a Comment