Kung magalok ka ng "coffee, tea, or me"...

...sa Tagalog ay "kape, tsaa latte, o kapre."

No comments

Powered by Blogger.