Para kainin ng buhay na manok ang nilutong fried chicken...

... himayin mo para di niya alam.

No comments:

Post a Comment