Kung bawa't minutong walang ginagawa ay katumbas ng pera

.. paano kaya mabilisan ang pagiging tamad ?

No comments

Powered by Blogger.