Pag may nagdradramahan sa twitter...

... tawag dun ay twitternovela.

No comments:

Post a Comment