Kung ang ring sa tagalog ay singsing,

Bakit ang sing hindi ringring ?

No comments

Powered by Blogger.