Kung ang ring sa tagalog ay singsing,

Bakit ang sing hindi ringring ?

No comments:

Post a Comment