Kapag kulot, salot.

Kapag kalbo, balot.

No comments

Powered by Blogger.