Kapag kulot, salot.

Kapag kalbo, balot.

No comments:

Post a Comment