Pag may sinabihan kang taong layuan ka...

... lapitan mo habang sinasabi mo para maschallenging sa kanya.

No comments

Powered by Blogger.