Ang ref na masmainit sa init ng panahon...

... ay oven na patayo.

No comments:

Post a Comment