Kung oblong ay bilog na hugis itlog...

... ang dingdong ay may mga bilog na umaalog.

No comments:

Post a Comment