Gagong Tongue Twister:

Pumalakpak ang palpak na pakpak ng hinayupak.

No comments

Powered by Blogger.