Gagong Tongue Twister:

Pumalakpak ang palpak na pakpak ng hinayupak.

No comments:

Post a Comment