Bagay ang April Fools dito...

... kasi nakakagago talaga mga pinagsasabi dito.

No comments:

Post a Comment