Walang macho at poised sa lumilipad na ipis.

May facebook fanpage pa yan !

No comments:

Post a Comment