Ang kaaway ay parang fishball.

Masarap iluto sa kumukulong mantika, tuhugin ng stick, lagyan ng tamis-anghang, punitin gamit ngipin, nguyain ng pira-piraso at lunukin ng walang kalaban-laban.

No comments

Powered by Blogger.