Hindi lahat ng marunong gumiling...

...ay marunong magluto ng giniling.

No comments

Powered by Blogger.