Kung mahilig ka sa facebook...

...ikaw ay mukhang libro.

No comments:

Post a Comment