Gagong Tongue Twister

Kokonting katorpeng kukoteng nakapote. 

No comments:

Post a Comment