Ang Sunday sa tagalog ay redundant.

... Kasi Araw ng araw.

No comments:

Post a Comment