Ang babaeng pipino...

... ay pipina.

No comments:

Post a Comment