Kung ang 3-in-1 ay, instant coffee, cream & sugar,

...siguro ang 4-in-1 ay may kasamang hot water, at 5-in-1 ay may kasamang iinom na nung kape.

No comments

Powered by Blogger.