Kung may aircon na nakakagawa ng crushed ice...

Eh di lahat tayo nakakakain ng halo-halo sana.

No comments

Powered by Blogger.