Ang tawag sa master shaolin na mahilig sa dumplings...

... ay shaomai.

No comments

Powered by Blogger.