May tatlong klaseng tao sa mundo...

...ang nanggogoyo, ginogoyo, at ang nagsusulat tungkol sa mga goyo.

No comments

Powered by Blogger.