Ang balitang ewan

ay parang tsismosong bulag.

No comments:

Post a Comment