Ang balitang ewan

ay parang tsismosong bulag.

No comments

Powered by Blogger.