Ang hindi marunong magmahal ng sariling wika

.. bumubuka-bukaka.

No comments:

Post a Comment