Ang bata ay di marunong magsinungaling

...kaya't kung tawagin kang pangit, tanggapin mo na lang.

No comments:

Post a Comment