Ang kumapit sa patalim

ay ikakamatay ng butiki.

No comments

Powered by Blogger.