Ang kumapit sa patalim

ay ikakamatay ng butiki.

No comments:

Post a Comment