Makakarating ka sa paroroonan

...kahit sumakay kang nakatalikod ka unahan.

No comments:

Post a Comment