Maaamoy mo lang ang mabangong bulaklak

kapag nabanguhan ka sa isdang bilasa.

No comments

Powered by Blogger.