Maaamoy mo lang ang mabangong bulaklak

kapag nabanguhan ka sa isdang bilasa.

No comments:

Post a Comment