Kung walang tiyaga

...walang maning nilaga.

No comments

Powered by Blogger.