Kung walang tiyaga

...walang maning nilaga.

No comments:

Post a Comment