Magbigay ng walang kapalit

...lalo na kung labada mo gabundok sa dami.

No comments:

Post a Comment