Ang maglakad ng matulin

... masarap panoorin.

No comments:

Post a Comment