Ang maglakad ng matulin

... masarap panoorin.

No comments

Powered by Blogger.