Kapag nasa loob ang kulo

...baka bumula sa ilong.

No comments

Powered by Blogger.