Kapag nasa loob ang kulo

...baka bumula sa ilong.

No comments:

Post a Comment