Kapag tumino pustiso

...wala ka nang magagawa kundi sundin 'to.
- (Donna Cruz)

No comments:

Post a Comment