Ang taong makulit

...ay mahilig kantahin ang parehong kanta paulit-ulit.

No comments:

Post a Comment